Quyết định về việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộcTrung tâm

Ngày đăng: 26/11/2020
Thành lập các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Ngày 25/11/2020, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-NLCLC về việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm. Theo đó có 02 phòng: phòngTổ chức Hành chính và phòng Nghiệp vụ. Quyết định này quy định rõ chức năng nhiệm vụ cụ thể của các phòng, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao, bố trí nhân sự phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao (Quyết định kèm theo)

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 227,401 Hôm qua: 189 - Hôm nay: 14 Tuần này: 1,206 - Tuần trước: 922 Tháng này: 25,298 - Tháng trước: 16,335 Online: 8