Lịch học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tại Đà Nẵng (Lớp 7)

Ngày đăng: 07/12/2020

 

LỊCH HỌC

LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG THUỘC ĐƠN VỊ

 SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TẠI TP. ĐÀ NẴNG K58

Thời gian học từ ngày 07/12/2020 đến ngày 24/12/2020

Buổi sáng từ 7h30-11h00, buổi chiều từ 13h30-17h00, buổi tối từ 17h45-20h30

Quản lý lớp: Trần Thị Thanh Hương

 

Thứ ngày

Buổi

Tên chuyên đề

và các hoạt động đào tạo khác

Số tiết

Giảng viên

Thứ Hai

07/12/2020

Tối

Khai giảng

 

PHQN

Tối

Kỹ năng xây dựng kế hoạch của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

TS. Nguyễn Mạnh Cường

Thứ Ba

08/12/2020

Tối

Kỹ năng xây dựng kế hoạch của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập (tt)

4

Thứ Tư

09/12/2020

Tối

Tổng quan về đơn vị sự nghiệp công lập trong hệ thống bộ máy nhà nước

4

TS. Nguyễn Văn Quang

Thứ Năm

10/12/2020

Tối

Kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

Thứ Sáu

11/12/2020

Tối

Kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập (tt)

4

Chủ nhật

13/12/2020

S

Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập (tt)

4

ThS. Bùi Văn Tiếng

C

Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

Thứ Hai

14/12/2020

Tối

Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập (tt)

4

Thứ Ba

15/12/2020

Tối

Nghỉ

 

 

Thứ Tư

16/12/2020

Tối

Kỹ năng đánh giá hoạt động của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

PGS.TS Hồ Tấn Sáng

Thứ Năm

17/12/2020

Tối

Kỹ năng cập nhật và áp dụng quy định pháp luật của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

TS. Hoàng Thị Thu Thủy

Thứ Sáu

18/12/2020

Tối

Kỹ năng cập nhật và áp dụng quy định pháp luật của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập (tt)

4

Thứ Bảy

19/12/2020

Sáng

Báo cáo thực tế hoạt động quản lý, lãnh đạo cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

PGS.TS Hồ Tấn Sáng

Chiểu

Kỹ năng kiểm tra hoạt động của lãnh đạo cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

Chủ nhật

20/12/2020

Sáng

Kỹ năng phân công và phối hợp hoạt động của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

TS. Hoàng Thị Thu Thủy

Chiểu

Kiểm tra lúc 14h00

4

GVCN và HV

Học viên nộp bài tiểu luận cuối khóa vào ngày 24/12/2020

 

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 255,323 Hôm qua: 160 - Hôm nay: 118 Tuần này: 1,326 - Tuần trước: 118 Tháng này: 22,286 - Tháng trước: 15,792 Online: 18