Lịch học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập (Lớp 8)

Ngày đăng: 07/12/2020

 

LỊCH HỌC

LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG THUỘC ĐƠN VỊ

 SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TẠI TP. ĐÀ NẴNG K59

Thời gian học từ ngày 10/12/2020 đến ngày 26/12/2020

Buổi sáng từ 7h30-11h00, buổi chiều từ 13h30-17h00, buổi tối từ 17h45-20h30

Quản lý lớp: Trần Thị Thanh Hương

 

Thứ ngày

Buổi

Tên chuyên đề

và các hoạt động đào tạo khác

Số tiết

Giảng viên

Thứ Năm

10/12/2020

Tối

Khai giảng

 

PHQN

Tối

Kỹ năng xây dựng kế hoạch của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

TS. Nguyễn Mạnh Cường

Thứ Sáu

11/12/2020

Tối

Kỹ năng xây dựng kế hoạch của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập (tt)

4

Thứ Bảy

12/12/2020

Sáng

Tổng quan về đơn vị sự nghiệp công lập trong hệ thống bộ máy nhà nước

4

TS. Nguyễn Văn Quang

Chiều

Kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

Thứ Hai

14/12/2020

Tối

Kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập (tt)

4

Thứ Ba

15/12/2020

Tối

Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập (tt)

4

ThS. Bùi Văn Tiếng

Thứ Tư

16/12/2020

Tối

Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

Thứ Năm

17/12/2020

Tối

Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập (tt)

4

Thứ Sáu

18/12/2020

Tối

Kỹ năng đánh giá hoạt động của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

PGS.TS Hồ Tấn Sáng

Thứ Bảy

19/12/2020

Sáng

Kỹ năng cập nhật và áp dụng quy định pháp luật của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

TS. Hoàng Thị Thu Thủy

Chiều

Kỹ năng cập nhật và áp dụng quy định pháp luật của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập (tt)

4

Chủ Nhật

20/12/2020

Sáng

Báo cáo thực tế hoạt động quản lý, lãnh đạo cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

PGS.TS Hồ Tấn Sáng

Chiểu

Kỹ năng kiểm tra hoạt động của lãnh đạo cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

Thứ Hai

21/12/2020

Tối

Kỹ năng phân công và phối hợp hoạt động của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

TS. Hoàng Thị Thu Thủy

Thứ Ba

22/12/2020

Tối

Kiểm tra lúc 18h00

4

GVCN và HV

Học viên nộp bài tiểu luận cuối khóa vào ngày 26/12/2020

 

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 255,284 Hôm qua: 160 - Hôm nay: 79 Tuần này: 1,326 - Tuần trước: 79 Tháng này: 22,286 - Tháng trước: 15,753 Online: 17