Tổ chức thành công Hội nghị viên chức và người lao động năm 2020

Ngày đăng: 29/12/2020

Ngày 23 tháng 12 năm 2020 tại Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng tiến hành tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2020.

Tham dự Hội nghị có: Ông Lê Phú Nguyện – Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Chánh văn phòng Sở Nội vụ; Bà Lương Ngọc Vi Ba- Phó Giám đốc Trung tâm và Bà Đỗ Thị Hạnh Chi - Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm và toàn thể viên chức và người lao động của Trung tâm.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị viên chức và người lao động năm 2020 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2020, Báo cáo tình hình thực hiện Giao ước thi đua năm 2020; báo cáo công khai tài chính và báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2019; dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020. Hội nghị đã sáng suốt lựa chọn và bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ công chức viên chức và người lao động trong cơ quan, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị đã nhất trí thông qua các nội dung của Nghị quyết Hội nghị viên chức và người lao động năm 2020 với các nội dung:

a) 100% Viên chức chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan;

b) Hoàn thành 100% nhiệm vụ, kế hoạch công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm do Sở Nội vụ giao năm 2021;

c) Xây dựng tổ chức Đảng và Công đoàn Trung tâm đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

d) Thực hiện tốt cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc;

đ) Tăng cường sinh hoạt chuyên đề, mỗi phòng chủ trì tổ chức ít nhất 01 chuyên đề;

e) Phát huy sáng kiến cải tiến và triển khai ít nhất 01 sáng kiến được lãnh đạo Sở công nhận;

g) Xây dựng đoàn kết nội bộ; 100% VCLĐ tham gia và thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013, Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/11/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng, Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 05/01/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực của VCLĐ năm 2021;

h) Thực hiện nghiêm túc quy quy chế làm việc của Trung tâm và của Sở; quy tắc ứng xử của VCLĐ Trung tâm; thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở;

i) Tổ chức tham quan, dã ngoại nhằm tăng cường tính đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Trung tâm;

k) Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, phấn đấu ít nhất được 03 viên chức nhận được giấy khen của Giám đốc Sở Nội vụ;

l)Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với viên chức và người lao đông như cử viên chức tham dự các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, thực hiện tốt quy định về nâng lương trước thời hạn…

m) Phấn đấu tăng thu nhập cho viên chức và người lao động Trung tâm lên từ 5-10% so với thu nhập của năm 2020.

Chỉ tiêu thi đua năm 2021 Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cùng toàn bộ cán bộ công chức viên chức và người lao đồng phấn đấu hoàn thành:

-  100% viên chức và người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến”;

-  Đơn vị đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

-  Công đoàn Trung tâm đạt danh hiệu “Công đoàn Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

-  100% đoàn viên công đoàn xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội nghị kết thúc với 100% viên chức và người lao động tán thành, đồng thời Trung tâm cũng đã phát động chương trình hành động của từng tháng, quý phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí ra sức phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 255,294 Hôm qua: 160 - Hôm nay: 89 Tuần này: 1,326 - Tuần trước: 89 Tháng này: 22,286 - Tháng trước: 15,763 Online: 10