Khai giảng khóa bồi dưỡng Lãnh đạo quản lý cấp phòng (Khóa 7/2021)

Ngày đăng: 16/11/2021

Tiếp nối thành công của các khóa bồi dưỡng đã tổ chức trước đây, ngày 15/11/2021, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc Sở Nội vụ (Trung tâm) tiếp tục phối hợp với Trường Đại học Nội vụ- Phân hiệu Quảng Nam (Trường) khai giảng Khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập theo hình thức trực tuyến. Đây là khóa thứ 7 trong năm 2021 đã được Trung tâm phối hợp Trường tổ chức.

Tham gia Khóa bồi dưỡng có gần 50 học viên là viên chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương, viên chức thuộc diện quy hoạch lãnh đạo cấp phòng của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành, UBND quận, huyện, các cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố.

 

 

 

Khóa bồi dưỡng diễn ra trong thời gian từ 15/11/2021 đến hết 15/12/2021, với mục đích cập nhật, trang bị kiến thức và các kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng cũng như giúp cán bộ quản lý cấp phòng hoàn thiện tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định của Đảng và Nhà nước.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục chiêu sinh các khóa bồi dưỡng nhằm trang bị cho CBCCVC đảm bảo các tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm cũng như các nội dung bồi dưỡng theo nhu cầu riêng của cơ quan đơn vị và cá nhân có nhu cầu.

 

Lê Thanh Huyền

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 297,654 Hôm qua: 215 - Hôm nay: 53 Tuần này: 2,271 - Tuần trước: 684 Tháng này: 33,024 - Tháng trước: 24,729 Online: 5