Quyết định 21/QĐ_NLCLC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ các vị trí chuyên môn của Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Ngày đăng: 03/08/2022

Ngày 04/7/2022, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ban hành Quyết định số 21/QĐ-NLCLC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ các vị trí chuyên môn của Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng

Chi tiết tại file đính ke,:

https://drive.google.com/file/d/1f2EOdf94y_ejTbgfRAjk1_AlHHcoPvu6/view?usp=sharing

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 188,531 Hôm qua: 206 - Hôm nay: 133 Tuần này: 1,328 - Tuần trước: 510 Tháng này: 10,791 - Tháng trước: 10,842 Online: 6