Góp ý đối với đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố về ban hành Quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng: 16/10/2019
Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý đối với dự thảo Nghị quyết HĐND thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố về ban hành Quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng

 

 

LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT HĐND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 107/2017/NQ-HĐND NGÀY 07/7/2017 CỦA HĐND THÀNH PHỐ VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO KHU VỰC CÔNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

               Trên cơ sở rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) hằng năm theo quy định và thực hiện ý kiến chỉ đạo của HĐND thành phố (tại Công văn số 834/HĐND-PC ngày 09/7/2019 của HĐND thành phố) về việc giao rà soát, điều chỉnh Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố về ban hành Quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND), Sở Nội vụ đã tiến hành rà soát và tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố đề nghị điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND.

 

               Đồng thời, để triển khai chủ trương trên, Sở Nội vụ dự thảo các văn bản: Tờ trình của UBND thành phố trình HĐND thành phốdự thảo Nghị quyết HĐND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND (đính kèm).

 

               Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý cho các bản dự thảo nêu trên. Nội dung ý kiến đóng góp vui lòng gửi về bằng thư điện tử qua địa chỉ email: cphud@danang.gov.vn hoặc gửi bằng văn bản theo địa chỉ: Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tầng 29, Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

 

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 55,209 Hôm qua: 124 - Hôm nay: 31 Tuần này: 1,001 - Tuần trước: 31 Tháng này: 8,307 - Tháng trước: 4,001 Online: 7