Lấy ý kiến đối với dự thảo quyết định ban hành Quy định về việc quản lý công tác bồi dưỡng ngắn hạn, thu hút và đào tạo theo Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng: 01/08/2017
Thực hiện Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành chương trình công tác năm 2017 của UBND thành phố và căn cứ Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng, Sở Nội vụ đã tiến hành dự thảo Quyết định ban hành Quy định về việc quản lý công tác bồi dưỡng ngắn hạn, thu hút và đào tạo theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng.

Thực hiện Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành chương trình công tác năm 2017 của UBND thành phố và căn cứ Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng, Sở Nội vụ đã tiến hành dự thảo Quyết định ban hành Quy định về việc quản lý công tác bồi dưỡng ngắn hạn, thu hút và đào tạo theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng.

 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, để đảm bảo về nội dung và quy trình, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nội vụ kính đề nghị các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan góp ý dự thảo quyết định nêu trên (dự thảo đính kèm). Nội dung ý kiến đóng góp vui lòng gửi về bằng thư điện tử qua địa chỉ email: cphud@danang.gov.vn hoặc gửi bằng văn bản theo địa chỉ: Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (trực thuộc Sở Nội vụ), tầng 29, Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

 

(Tham khảo: Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng đính kèm)

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 59,956 Hôm qua: 157 - Hôm nay: 114 Tuần này: 1,211 - Tuần trước: 271 Tháng này: 8,307 - Tháng trước: 8,748 Online: 20