Tuyển sinh tham gia Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Đề án) bậc sau đại học tại nước ngoài đợt 1 năm 2018

Ngày đăng: 07/08/2018
Căn cứ Công văn số 4676/UBND-SNV ngày 19/6/2018 của UBND thành phố về chỉ tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao năm 2018, ngày 29/6/2018, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Trung tâm) đã có thông báo về việc tuyển sinh tham gia đào tạo sau đại học theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Đề án) đợt 1 năm 2018, hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 31/7/2018. Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức có thời gian chuẩn bị ngoại ngữ và đăng ký tham gia đào tạo sau đại học theo Đề án đợt 1 năm 2018, Trung tâm gia hạn thời gian tuyển sinh đến hết ngày 31/8/2018

 

Image result for đà nẵng trung tâm hành chính

Căn cứ Công văn số 4676/UBND-SNV ngày 19/6/2018 của UBND thành phố về chỉ tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao năm 2018, ngày 29/6/2018, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Trung tâm) đã có thông báo về việc tuyển sinh tham gia đào tạo sau đại học theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Đề án) đợt 1 năm 2018, hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 31/7/2018.

 

Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức có thời gian chuẩn bị ngoại ngữ và đăng ký tham gia đào tạo sau đại học theo Đề án đợt 1 năm 2018, Trung tâm gia hạn thời gian tuyển sinh đến hết ngày 31/8/2018, cụ thể như sau:

 

1. Về tiêu chí ứng viên

 

a) Đáp ứng các tiêu chí tại Điều 1; Tiết 2 và Tiết 3 Điểm a Khoản 3 Điều 10 và Khoản 1 Điều 12 của Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 10/9/2011 của UBND thành phố Ban hành Quy định về việc đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với người được cử đi đào tạo theo Đề án.  

 

b) Việc cử đi đào tạo sau đại học đối với đối tượng đào tạo theo Chính sách phát triển nguồn nguồn nhân lực chất lượng cao được thực hiện theo quy định tại các Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 7 của Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng.   

 

Việc xem xét các tiêu chí, điều kiện tham gia Đề án sẽ căn cứ theo quy định có hiệu lực tại thời điểm xét tuyển[1].

 

2. Hồ sơ đăng ký, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

 

Hồ sơ đăng ký (theo mẫu đính kèm), bao gồm:

 

a) Đơn xin tham gia Đề án;

 

b) Công văn của cơ quan, đơn vị giới thiệu ứng viên tham gia Đề án.  

 

c) Các văn bản khác (bằng tốt nghiệp đại học; lý lịch cán bộ, công chức, viên chức; quyết định tuyển dụng công chức, viên chức; chứng chỉ ngoại ngữ).

 

Thời gian nhận hồ sơ: Từ nay đến hết ngày 31/8/2018

 

Địa điểm nhận hồ sơ: Tầng 29, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

 

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ qua hộp thư điện tử cphud@danang.gov.vn hoặc edutrain.cphud@danang.gov.vn hoặc điện thoại: 02363.565638 (gặp bà Nguyễn Thị Thu Trang).

 

 [1] Ngày 07/7/2017, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND về ban hành quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, Sở Nội vụ đang tiến hành tham mưu UBND thành phố dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để làm cơ sở triển khai Nghị quyết này.

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 255,247 Hôm qua: 160 - Hôm nay: 42 Tuần này: 1,326 - Tuần trước: 42 Tháng này: 22,286 - Tháng trước: 15,716 Online: 7