Cphud.danang.gov.vn

Trường Niagara College Canada xin trân trọng thông báo đến học sinh, sinh viên học bổng GLOBAL EXCELLENCE SCHOLARSHIP lên tới $20,000 CAD dành cho bậc cử nhân tại Niagara College.
Ngày 12/12/2019, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 282/2019/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 3 Điều 3 Quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố.
HỌC BỔNG

Nội dung chưa được xuất bản
Đơn vị đối tác
Search

 

 

4 0 8 9 2 7 6
Hôm nay: 1353
Tổng cộng: 4089276
LÊN ĐẦU TRANG