Cphud.danang.gov.vn

Trên cơ sở rà soát văn bản quy phạm pháp luật hằng năm theo quy định và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố về việc thống nhất với nội dung rà soát Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND thành phố , Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về việc thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số...
Chương trình Hợp tác Kinh tế Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC) là chương trình được tài trợ hoàn toàn bởi Chính phủ Ấn Độ cho cán bộ chính phủ, chuyên viên và những người thực thi chính sách, phần lớn là các khóa học ngắn hạn từ 2-52 tuần, tuổi từ 25-45 với ít nhất 5 năm kinh nghiệm và chưa bao giờ theo học ở Ấn Độ theo diện đài thọ.
HỌC BỔNG

Nội dung chưa được xuất bản
Đơn vị đối tác
Search

 

 

4 3 7 3 5 7 3
Hôm nay: 922
Tổng cộng: 4373573
LÊN ĐẦU TRANG