Cphud.danang.gov.vn

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm năm 2019
Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý đối với dự thảo Nghị quyết HĐND thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố về ban hành Quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng
HỌC BỔNG

Nội dung chưa được xuất bản
Đơn vị đối tác
Search

 

 

4 0 2 3 8 9 1
Hôm nay: 1012
Tổng cộng: 4023891
LÊN ĐẦU TRANG