Cphud.danang.gov.vn

Trên cơ sở triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, ngày 04 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng, có hiệu lực từ ngày 14/6/2019.
Nhằm tiếp tục triển khai Đề án Hỗ trợ Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020 của thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (CPHUD) đã tổ chức thành công khóa đào tạo ngắn hạn Quản trị tài chính doanh nghiệp – chuyên đề Quản trị kế toán dành cho nhà quản lý từ ngày 23 – 24/5/2019.
HỌC BỔNG

Nội dung chưa được xuất bản
Đơn vị đối tác
Search

 

 

3 8 1 8 3 9 2
Hôm nay: 29
Tổng cộng: 3818392
LÊN ĐẦU TRANG