Cphud.danang.gov.vn

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng tổ chức khóa học Digital Marketing với mục tiêu giúp học viên trang bị kiến thức cốt lõi và sử dụng hiệu quả các công cụ digital marketing trong kỷ nguyên số 4.0 như: Content Marketing, Google Analytics, Google AdPlanner, Facebook ads... Khóa học được thành phố hỗ trợ 50% học phí theo Đề án "Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020".
Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP. Đà Nẵng phối hợp với VCCI Đà Nẵng tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn Quản trị nguồn nhân lực trong kỷ nguyên 4.0. Khóa học được thành phố hỗ trợ 70% học phí theo Đề án “Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020”.
HỌC BỔNG

Nội dung chưa được xuất bản
Đơn vị đối tác
Search

 

 

3 8 6 8 6 3 1
Hôm nay: 722
Tổng cộng: 3868631
LÊN ĐẦU TRANG