Cphud.danang.gov.vn

Trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020” của thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (CPHUD) tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn về Quản trị tài chính doanh nghiệp khai giảng ngày 23/5/2019.
Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP. Đà Nẵng tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn Kỹ năng lãnh đạo quản lý - Nâng cao năng lực quản lý cấp trung do NCS TS. Hoàng Cửu Long, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giảng dạy. Khóa học được thành phố hỗ trợ 70% học phí theo Đề án “Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020”
HỌC BỔNG

Nội dung chưa được xuất bản
Đơn vị đối tác
Search

 

 

3 7 4 7 4 0 1
Hôm nay: 281
Tổng cộng: 3747401
LÊN ĐẦU TRANG