Cphud.danang.gov.vn

Nhằm nâng cao năng lực quản trị cho các Doanh nghiệp tại Đà Nẵng giai đoạn 2017 -2020, Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm đào tạo Tầm Nhìn Mới – New Vision tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu: GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP – Pro CEO 2019
Lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND thành phố về việc ban hành Quy định về chính sách cho phép học viên Đề án ký hợp đồng làm việc tại các doanh nghiệp
HỌC BỔNG

Nội dung chưa được xuất bản
Đơn vị đối tác
Search

 

 

3 7 6 3 4 2 4
Hôm nay: 295
Tổng cộng: 3763424
LÊN ĐẦU TRANG