Cphud.danang.gov.vn

Tiếp nối sự thành công của công tác bồi dưỡng cán bộ Đà Nẵng trong năm 2017 và trên cơ sở ký kết thoả thuận hợp tác song phương, trong 02 ngày 12 - 13/10/2018, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã phối hợp với Viện nghiên cứu Malik (Thuỵ Sĩ) tổ chức Khóa bồi dưỡng “Quản trị công theo quan điểm hệ thống”.
Trong 02 ngày 10 - 11/10/2018, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã phối hợp với Viện nghiên cứu Malik (Thuỵ Sĩ) tổ chức Khóa bồi dưỡng "Mô hình Quản lý hiệu quả dành cho cán bộ Đà Nẵng".
HỌC BỔNG

Đơn vị đối tác
Search

 

3 6 7 7 5 4 3
Hôm nay: 199
Tổng cộng: 3677543
LÊN ĐẦU TRANG